ROM er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning.

Alle endringer ut over vanlig vedlikehold i fredet/vernet bygning, slik som for eksempel bygningsmessige tilpasninger til ny virksomhet, skjer i samarbeid mellom de stedlige kulturvernmyndigheter. Flere vernede og fredede stasjoner har vunnet bygningsvern-priser for oppussing av høy kvalitet.

Av byggene våre er 236 oppført i tiden 1850 - 1900, og i perioden 1900 - 1950 ble 438 av disse oppført.

Bildet er fra Hell stasjon. FOTO: Sune Eriksen/mynewsdesk