Avinor planlegger salg av hotelleiendom på Gardermoen (foto: Avinor)

Som et ledd i finansieringen av Avinors utbygginger ved norske lufthavner har Avinor besluttet å legge eiendommen som huser Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen ut for salg. Avinors to største utbyggingsprosjekter er terminalutvidelsene ved Oslo Lufthavn, Gardermoen og Bergen Lufthavn, Flesland. Begge skal stå ferdig i 2017. Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og et salg vil ikke påvirke hotelldriften. 

- Vi har eid eiendommen siden vi oppførte hotellet i 1998, og det har vært en god og lønnsom investering for Avinor. Verdiutviklingen på eiendommen innebærer at et salg vil gi et viktig bidrag til finansieringen av konsernets omfattende investeringer», uttaler Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen i en pressemelding. 

Avinor har engasjert eiendomsmeglerselskapet Heilo Eiendom AS som sin rådgiver i forbindelse med salget. 

- Vi gleder oss til å igangsette prosessen med salg av en av de flotteste og beste hotelleiendommene i Norge. Det er sjelden hotelleiendommer av dette kaliber kommer i markedet og vi håper og tror på stor interesse fra investorer» uttaler Trond Sejersted Bødtker i Heilo Eiendom.