29 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. I samme periode i fjor omkom 39 personer. Foreløpige tall viser at fire personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn, tre av dem var bilførere og en var mc-fører. Tre personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, mens en mistet livet i utforkjøring.

I gjennomsnitt de foregående fem år har syv personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadd eller omkomme i trafikken.

Se tabeller hos Trygg Trafikk