YS og Yrkestrafikkforbundet (YTF) gleder seg over seier for sjåfører på norske veier. Kravet om allmenngjøring ble vedtatt i Tariffnemda i dag, og ny forskrift er under arbeid.

- På tide! Med dette har vi vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, sier YS-leder Jorunn Berland i en pressemelding.

Tariffnemda har truffet vedtak om at det skal allmenngjøres. Vedtakets innhold offentliggjøres når protokollen er underskrevet.

Vil ikke tillate sjåførunderklasse i Norge

Bakgrunnen for kravet om allmenngjøring var å sikre rettighetene til utenlandske sjåfører i Norge. YTFs undersøkelser dokumenterte at 25 prosent av de utenlandske sjåførene som ble spurt, tjener 8.500,- kroner eller mindre i måneden. YS og YTF ønsker å stoppe de uverdige sosiale forholdene en del utenlandske sjåfører utsettes for på oppdrag i Norge. Denne rovdriften fører også til stort press på lønnsvilkårene i bransjen, og den harde konkurransen fra de som gjør jobben billigere.

- Vi kan ikke tillate at det drives rovdrift på sjåfører i Norge, uavhengig hvor de kommer fra, sier Svein Furøy.

YS og YTF tok initiativet

Det var opprinnelig YS og YTF som krevde allmenngjøring. LO/Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund har stått sammen med YS/YTF om kravene.

- Vi har tatt det første skrittet for å sikre gode arbeidsforhold for sjåfører i Norge. Nå starter arbeidet med å følge opp forskriften. Det er viktig at myndighetene og oppdragsgiverne påser at vedtaket etterleves, sier Jorunn Berland.

Faktaboks om allmenngjøring

Allmenngjøring innebærer at deler av en tariffavtale gjelder alle som jobber innen næringen, uavhengig om man er organisert eller ikke.

Les mer på http://www.ytf.no/allmenn