Sightseeing-at-Aker-Brygge-Oslo (Foto: Terje Borud - Visitnorway.com)

Ledermentor Reiseliv er et utviklingsprogram for kvinnelige ledere i norsk reiselivsbransje. Et nytt kull er i mål og tilbakemeldingene tyder på at opplegget atter en gang ble en suksess, både for deltagere og mentorer.

Det samlingsbaserte undervisnings- og mentorprogrammet Ledermentor Reiseliv har det siste året samlet 15 kvinner fra reiselivs-Norge. Hver deltager fikk sin egen mentor, håndplukket blant erfarne ledere i reiselivet, som fulgte dem gjennom hele prosessen. Mentorene har støttet deltakeren i utprøvingen av nye ferdigheter og også deltatt på flere av samlingene, slik at også de har fått ny kunnskap – som kan være verdifull for deres eksisterende lederrolle.

Har blitt tøffere

- Tilbakemeldingene fra årets kull er svært gode og hyggelig lesning. Det som scorer høyest blant deltagerne er kontakten og samarbeidet med mentorene. Flere gir uttrykk for at de har blitt tøffere, og fått bedre selvtillit og trygghet i forhold til egen lederrolle, forteller programansvarlig Anne Marie Kittelsen i Innovasjon Norge på nettsiden.

Mentorprogrammet skal gi deltakerne mulighet til å utforske egne talent og ferdigheter, få innsikt i å lede seg selv og andre, teamledelse og strategisk ledelse. Deltagerne bygger også nettverk og utveksler erfaringer fra sine respektive bedrifter. Dette er viktig bidrag til å nå hovedmålet som er å få flere kvinner inn i høyere lederstillinger og styrer ved å støtte dem i deres karriereutvikling.

Håper programmet består

Mentorene har også hatt stort utbytte av programmet, skal vi tro tilbakemeldingene som er gitt av dem. Herfra er også svarene at program som dette har stor verdi og er et program som definitivt har livets rett.

- Fortsett-fortsett-fortsett! er et av svarene. En annen mener programmet er en fantastisk reise som flere burde få delta på.

Programmet blir organisert av AFF ved Norges Handelshøyskole, går over en periode på ett år og bygger på elementer som utviklingssamlinger, mentoringprogram og mentorskap.  Programmet er for kvinnelige ledere med personalansvar og som har ambisjoner om å utvikle lederkarrieren sin.

Les mer om Innovasjon Norges kurs- og kompetansetilbud HER !