SJ stanser hurtigtog Oslo – Stockholm
Foto på Oslo S i 2004: Njål Svingheim 

SJ avlyser den varslede satsingen på raske tog mellom Oslo og Stockholm. Årsaken er at Jernbaneverket fra sommeren 2016 skal starte utskifting av kontaktledningen på Kongsvingerbanen. 

Bare drøye to måneder før SJ skulle kjøre første avgang med høyhastighetstoget X2000 mellom Oslo og Stockholm avlyser selskapet hele satsingen. 

– Årsaken er at Jernbaneverket skal skifte ut kontaktledningen på Kongsvingerbanen og at banen derfor blir stengt for trafikk på dagtid mellom klokken 09 og 14 i to og halvt år fra sommeren 2016, sier administrerende direktør i SJ, Crister Fritzson på jernbaneverkets nettside. 

Selskapet er kritiske til at Jernbaneverket først i mars ga SJ beskjed om dette og sier at SJ allerede har brukt store beløp på ruteplanlegging, opplæring av personale og ombygging av togsett.

Kontaktledning fra 1951

Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket sier at utskiftingen av kontaktledningen på Kongsvingerbanen er sårt tiltrengt. 

- Det nåværende anlegget er over 60 år gammelt og veldig slitent, sier Kristiansen. 

- Det er klart vi ikke er glade for at dette må ramme noen togavganger, men vi har valgt å skjerme pendlertrafikken morgen og ettermiddag, samt den viktige godstrafikken som for en stor del går om kvelden og natten på Kongsvingerbanen, sier han. 

– Vi er fortsatt i dialog med SJ om hvordan trafikkopplegget på strekningen kan bli, legger Bjørn Kristiansen til.