Fra 14. juni 2015 slutter NSB med trykte rutetabeller. Med det sparer også NSB 60 tonn med papir, en ikke ubetydelig miljøgevinst. - Undersøkelser viser at kunder i alle aldre er svært fornøyd med de digitale løsningene og i mindre og mindre grad benytter seg av trykket rutetabell, forteller Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz. 

14.juni kommer NSB med nye og oppdaterte rutetider for hele landet. I denne forbindelse er det besluttet å ikke trykke opp rutetabeller på papir.

- Vi forstår at avgjørelsen umiddelbart kan oppfattes som en stor endring for enkelte kundegrupper, men understreker at den er tatt er basert på informasjon fra kundene og hensynet til miljøet, samt muligheten for å alltid finne oppdatert informasjon på nsb.no og i NSB-app, forteller Scholz.

Rutetabell på papir blir fort utdatert

På bakgrunn av at nye kanaler har utviklet seg, har ikke lenger rutetabellen samme funksjon som tidligere. - En utfordring med trykte rutetabeller er at de ikke fanger opp endringer, forsinkelser og innstillinger og kunden kan ikke være sikker på at de til en hver tid har siste versjon. Dette ønsker vi å ta hensyn til. Derfor har vi sett på helheten av det tilbudet vi har og det behovet rutetabellene oppfyller, og besluttet at det ikke er grunnlag for å fortsette med opptrykk, forteller Scholz.

Digitale kunder i alle aldre

NSB har også en rekke kanaler og kontaktpunkter hvor vi kommuniserer med kundene våre. - De siste årene har vi blant annet introdusert og videreutviklet gode digitale alternativer som raskt har blitt de foretrukne informasjonskildene, forteller Scholz. – Det ser vi av en kundeundersøkelse gjennomført tidligere i år som viser at svært få, bare 4 % av befolkningen, benytter seg av de trykte rutetabellene, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

- Særlig de over 60 år er ivrige brukere av nsb.no og svarer at de svært sjelden benytter trykte rutetabeller. De er også veldig godt fornøyd med NSB-app og opplever det som enkelt å finne ruteinformasjon, understreker Scholz. 

Stor miljøgevinst

 - NSB skal også være ledende når det gjelder å ta miljøansvar og det betyr at når vi vet hvor få som bruker rutetabeller og hvor mange som har tilgang på NSB-app og nsb.no så kan vi ikke distribuere papir i samme grad som tidligere, avslutter Gina Scholz i en pressemelding. 

Pdf til utskrift på nsb.no

 Rutetabellene ligger på nettsidene til nsb som pdf-filer, tilgjengelig for utskrift for de som også ønsker en papirversjon av tabellen.