Søkeresultat for Avinor

​Avinor

Fikk ikke medhold i Sandefjord tingrett

Sandefjord Tingrett har avsagt dom på at Avinor Flysikring ikke har krav på vederlag fra Sandefjord Lufthavn for innflygingskontrolltjenester. For å få avklart hvorvidt det foreligger en betalingsplikt, har Avinor Flysikring AS har gått til sak mot Sandefjord Lufthavn AS med krav om vederlag for innflygningskontrolltjenester.

Svak oppgang i flytrafikken

Flytrafikken til og fra Avinors lufthavner gikk svakt opp i mai, sammenlignet med samme måned i fjor.

Avinor

Investerer i ny tårnløsning for lufthavner

Avinor har nå besluttet å investere i fjernstyring av tårntjenestene ved norske lufthavner.

I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser.

Reisevaneundersøkelsen 2015

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155 000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar.

Ledige stillinger

Nyhetsarkiv